Eelteade noortele metsasarvemängijatele ja metsasarveõpetajatele

Metsasarv + konkurss!

Konkursi toimumise aeg täpsustamisel!

Eesti Muusikaõpetajate Liidu korraldatav  järjekordne metsasarvekonkurss  2019  toimub   laupäeval, 1.märtsil Tartu  I  Muusikakooli  saalis  Tähe 5, Tartu  

Ajakava  ilmub  peale  registreerumist 

Juhend

Konkurss toimub järgmistes vanuserühmades:

 •  I  vanuserühm, sündinud  alates  1. jaan  2009  ja hiljem  (kuni 9-aastased) 
 • II vanuserühm, sündinud  aastatel  2007  2008  (10 ..11-aastased) 
 • III vanuserühm, sündinud  aastatel  2005 -2006 (12…13-aastased)
 • IV vanuserühm, sündinud  aastatel  2003 -2004 (14…15-aastased)
 • V vanuserühm,  sündinud  aastatel  2000 -2002  (16…19-aastased)
 • Vaba  rühm „Hilised alustajad” (vanusepiiranguta)

Konkursi  korraldajad  võivad  küsida  sünniajaga või isikukoodiga dokumenti.

Osalema on oodatud kõik  metsasarvemängijad.

Registreerumise tähtaeg 22.veebruar 2019 (avaldus  saata   aadressile  otsing@hotmail.com

Kavade ajalimiidid:

 • I  vanuserühm   kuni  5  min
 • II vanuserühm   kuni  6  min
 • III  vanuserühm  kuni  8  min
 • IV  vanuserühm   kuni  10  min
 • V  vanuserühm   kuni  15  min
 • „Hilised alustajad”  kuni 10 min

Täiendavalt

 • konkurss koosneb  ühest voorust   ning  kava  esitatakse  peast;
 • saade on elavas ettekandes;
 • igas   vanuserühmas  on   rida   kohustuslikke  palu,  neist tuleb  esitada  üks.
 • Teine  pala  vabal valikul,  aga  esimest  erineva  karakteriga
 • esinemisjärjekord vanusegruppide kaupa  loositakse  enne  konkursi  algust
 • Esinejaid hindab  žürii.  Žürii  otsused  on lõplikud. Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid

Žürii

 • on vähemalt 5-liikmeline
 • koosneb kõikide  õpilaste õpetajatest, oma  õpilast  ei  hinnata
 • hindamine toimub  25- palli  skaalas
 • žüriiliikme hindamise  juhend:
 1. a) võimaus panna  mitmele  esinejale  ühepalju  punkte,  kui žüriiliikmel puudub  selge eelistus
 2. b) punktide liitmise  ning  keskmise arvutamisega  saadakse  adekvaatne  tulem
 3. c) 3- punktiline erinevus  keskmisest  arvatakse  maha  ja  arvutatakse uus keskmine (selline  rahvusvaheline praktika  välistab pahatahtlikkuse)
 4. d) Võrreldavus teiste pillidega

Kohustuslikud  palad:

I vanuserühm, sündinud  alates  1. jaan  2009  ja hiljem  (kuni 9-aastased) 
 • Üks  eesti  lugu, rahvaviis või rahvaviisi seade
II vanuserühm, sündinud  2007 -2008 (10… 11-aastased) 
 • Eesti  rahvaviisi seade
 • J.S.Bach – “Aaria  c-moll”
 • A.Varlamov – “Punane sarafan”
 •  …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)
 III vanuserühm, sündinud  aastatel  2005 -2006 (12…13-aastased)
 • Fr.Schubert – “Serenaad  d moll”
 • J.Kofron – “Jutustus”
 • A.Kachanauskas – “Ema saatis  mind..”
 • R.Schumann – “Jahilaul”
 • …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)
 IV vanuserühm, sündinud  aastatel  2003 -2004 (14…15-aastased)
 • R.Ploom – “Serenaad”
 • C.Saint-Saens – “Morceau de Concert”  op  94  I ja II osa
 • W.A.Mozart  – “Kontsert D-duur Rondo”
 • M.Basš – “Nokturn”
 • …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)
V vanuserühm,  sündinud  aastatel  2000 -2002  (16…19-aastased)
 • A.Kapp  – “Andante”
 • V.Viru – “Mõtiskelu”
 • T.Kõrvits – “Signaal ja laul”
 • Fr.Strauss – “Kontsert” I  osa
 • …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)

Küsi täiendavalt informatsiooni Kaido Otsing otsing@hotmail.com

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/eelteade-noortele-metsasarvemangijatele-ja-metsasarveopetajatele/