Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ideekorje

XIII noorte laulupeo kunstiline toimkond on alustamas peo ettevalmistustöödega. Hetkel on aktuaalne laiapõhjaline repertuaari leidmine ja koostamine juba olemasolevate laulude ja orkestripalade hulgast, samuti uudisloomingu tellimine.

Oleme avatud repertuaariettepanekutele, mis võiksid sobida tulevasele noorte laulupeole, mille
ideekavand pealkirjaga „Püha on maa“ lähtus Hando Runneli luuletusest „Valgust!“. See luuletus
võiks olla justkui üldine deviis, mis saadaks seda pidu ja väljendaks noorte armastust oma maa
vastu. Ja teisalt: „aga et laulda on vaja ju valgust/keegi peab laotusse lubama päikse“ – mis on
valgus, päike vaimses mõttes? Et hoida puhtust – nii füüsilises kui ka vaimses mõttes – on vaja
valgust. Hingepuhtuseks on vaja vaimuvalgust ja laulupidu nähtusena võiks olla kahtlemata üks
valguse allikas noortele hingedele.

Valgust!

Hando Runnel

Püha on maa ja ta järved on pühad
kiitust me tahame laulda neil kaldail
aga et laulda on vaja ju valgust
keegi peab laotusse lubama päikse
päike on meile seesama mis saatus
kiitust ja saatust all laotuse laulda
kõndides pühade järvede kaldail
tahame maa ja ka päikese pärast
valgust jah valgust siis tõotusi laulda

Ideekavandile tuginedes ootame ettepanekuid:

1.) eesti heliloojate orkestripalasid
2.) eesti heliloojate suuremate (orkestri)teoste jõukohaseid osi, mis võiks sobida laulupeole
3.) eesti rahvaviiside seadeid, mis toimiks puhkpilliorkestri seades
4.) muid olemasolevaid eesti lugusid, milles oleks algideed luua sellest orkestriseade.

Ootame  repertuaari ettepanekuid kuni 10. maini 2020 Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusse: e-postile kersti.seitam@laulupidu.ee või postiaadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Pärnu mnt 10, Tallinn 10148.

Pärt Uusberg

XIII noorte laulupeo peadirigent

 Kersti Seitam

ELT SA toimetaja


NB: Laulupeo kunstiline toimkond tutvub lugude ettepanekutega, kuid siduvat kohustust
repertuaari loomisel ettepanekutega ei kaasne.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/eesti-laulu-ja-tantsupeo-sihtasutuse-ideekorje/