Ilmar Tõnisson 85!

Ilmar Tõnisson (foto autor Ants Liigus)

8. augustil Ilmar Tõnissoni sünnipäevapeol (foto autor Ants Liigus)

Dirigent, muusikaõpetaja, muusika- ja hariduselu korraldaja, klarnetist, suupilli propageerija—need on esimesed märksõnad mõeldes Ilmar Tõnissonist.

Kui erksa ja otsiva vaimuga inimesele on kingitud ohtralt tegutsemistahet, palju energiat, armastust oma eriala vastu ning oskus kolleegidega ühiselt eesmärkide poole püüelda, on erilised saavutused kiired sündima. Just selliseid omadusi olen märganud oma õpetajas, Pärnu muusikaelu pikaaegses veduris, mitmete oluliste ettevõtmiste algatajas ja elluviijas, Ilmar Tõnissonis.

Tema teekond muusikas ja elus on mitmekesine ja toimetusterohke, kuid alati sihiteadlik. See on kantud suurest sisemisest tungist teha muusikat, aga seda mitte üksi, vaid ikka on kaasa haaratud ning sageli esiplaanile seatud kolleegid, õpilased, sõbrad ja perekond. Ja ehk ongi selline hoiak ainuõige, kui silmas pidada muusiku ja dirigenditöö vahelduslikkust—tõuse ja mõõnu, pingutusi ja õnnestumisi.

Ilmar Tõnisson omandas muusikahariduse Tallinna Muusikakoolis ja Tallinna Riiklikus Konservatooriumis klarnetistina. Seejärel täiendas ta end stažöörina Peterburis, Ilja Mussini dirigeerimisklassis ning 1978. aastal Saksamaal, Weimaris, Kurt Mazuri dirigeerimise meistrikursustel.

Olgu siin ära toodud valik Ilmar Tõnissoni muusikalistest ning organisatoorsetest ettevõtmistest. 1960. aastal käivitas Tõnisson Pärnus sümfooniaorkestri tegevuse ning juhtis seda kuni 1980. aastani. 1960-67 oli ta Pärnu linna puhkpilliorkestri juht. 1981. aastal asutas ta Pärnu KEKi kammerorkestri, mida juhatas 1994. aastani. 1972. aastal asutas Ilmar Tõnisson Eesti Noorte Puhkpilliorkestri ning juhatas seda 1993. aastani. Ta oli 1993. aastal toimunud 7. koolinoorte laulupeo puhkpilliorkestrite dirigent.

Ka korraldajana on Ilmar Tõnissoni panus Pärnu ja Eesti muusikaellu olnud märkimisväärne.

Ta on 1970. aastal alustanud Pärnu Muusikafestivali rajaja. Tänasel päeval on festival kasvanud märkimisväärseks rahvusvaheliseks kultuurisündmuseks, mille raames annavad meistrikursusi ja kontserte maailmalavadel tunnustatud eesti muusikud ning dirigendid. Ta oli üks Pärnu Humanitaargümnaasiumi muusikaosakonna asutajaid ning eestvedajaid ning Tahkuranna muusikakursuste ellukutsuja ja kunstiline juht. Siia lisandub õpetajatöö Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias, Tallinna Pedagoogilises Instituudis, Pärnu Lastemuusikakoolis, Pärnu-Jaagupi Lastemuusikakoolis ning mujalgi.

Allakirjutanul oli õnn õppida Ilmar Tõnissoni juures orkestridirigeerimist 1996-97. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias trombooni eriala magistrandina. Vaid poolteist aastat väldanud kursuse jooksul suutis Õpetaja dirigendi ameti nii põnevaks teha, et sellest, esialgu vaid silmaringi laiendava ettevõtmisena planeeritud kursusest, kasvas välja soov jätkata antud erialal. Õpetajana on Ilmar Tõnisson nõulik ja täpne. Ta selgitab detailselt partituuri ja nõuab ka õpilaselt materjali täpset tundmist ja valdamist. Arvestustel ja eksamitel oli iseenesest mõistetav, et sümfoonilisi teoseid dirigeeriti peast. Lisaks materjali tundmisele oli tundides oluliseks teemaks dirigendi olemus, suhtlemine orkestriga ning vastutus kollektiivi kujundamise ja käekäigu eest. See kõik anti edasi selgelt ja otsekoheselt, olulist kaalu lisas tunnetus, et tegu on väga kogenud praktikuga. Lisaks erialalisele autoriteedile teeb Ilmar Tõnissoni eriliseks tema soojus, täpsus ja tähelepanelikkus kolleegide ja õpilaste vastu. Hoolivuse ja inimlikkuse hoidmise vajadus ongi minu jaoks olnud Ilmar Tõnissoni poolt saadud suurimaks õppetunniks.

  1. augustil tähistas Ilmar Tõnisson 85. sünnipäeva. Soovime talle head tervist ja jätkuvat rõõmu muusikast ja kaaslastest!

 

Hando Põldmäe


Vt ka:

 

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/ilmar-tonisson-85/