Tagasi Koolitused-le

II Puhkpilliorkestridirigentide Suvekool

ddirigeerimise suvekool Võrus5.-7. august 2019 toimub Võrus Puhkpillimuusika Koja korraldusel koostöös Ed.Tamme nim. Võru Puhkpillifestivaliga II Puhkpilliorkestridirigentide Suvekool.

Dirigeerimise meistriklasse viivad läbi Claudio Re (Itaalia/USA) ja Kalervo Kulmala (Soome),  praktikaorkestriks Sinfonisches Jugend Blas Orchester Karlsruhe.

Puhkpilliorkestridirigentide Suvekooli on oodatud tegutsevad orkestridirigendid, dirigeerimist õppivad kõrgkoolide tudengid ja muusikakoolide õpilased. Osalemiseks on vajalikud baasteadmised ja –oskused dirigeerimisest ning inglise keele oskus suhtlemiseks lektorite ja orkestriga.

Aktiivõppes osalejate piirarvuks on 6 õppurit (3 alg- ja kesktase + 3 kõrgtase). Tasemete erisuse aluseks on repertuaari raskusaste.

Dirigentide suvekooli programm on koostatud lähtudes aktiivõppurite huvidest

 • Lektorite Claudio Re ja Kalervo Kulmala loengud ja seminarid.
 • Orkestriproovid kokkulepitava repertuaariga (vabakuulajatele vaatlusvõimalus).
 • Lektorite tagasiside õppuritele toimunud orkestriproovidest (videoanlüüs).
 • Kontsert Võru kultuurimajas Kannel  7. augustil kell 19.00. Dirigeerivad suvekooli õppurid.

Koolituse maht on 32 akadeemilist tundi.

Ajakava

Esmaspäev, 5. august 

Võru Muusikakool (Vabaduse 5)

14.00-15.40  Avamine, juhendajate tutvustus, sissejuhatav loeng “Success: A compromise between technique and creativity” (Claudio Re)
14:40-15:00 “Let’s concentrate on the beauty of intonation . . . “ (Kalervo Kulmala)
15.30-17.45  “Rehearsal technique: how vs. what. How to plan for a productive rehearsal” (Claudio Re & Kalervo Kulmala)

Teisipäev, 6. august

Võru Kannel (Liiva 13)

10.00–10.20 “Let’s concentrate on the beauty of intonation . . . “ (Kalervo Kulmala)
10.20–13.45 Praktiline töö orkestriga
14.00–15.00 Lõuna
15.00–17.30 Lektorite tagasiside praktilisele tööle orkestriga (videosalvestuste analüüs)
18.30–19.15  “Aleatoric music as a tool to develop creativity” (Claudio Re & Kalervo Kulmala)
19.15– … Jututuba (vaba vestlusring dirigeerimisalastel teemadel)

Kolmapäev, 7. august

Võru Kannel (Liiva 13)

10.00–10.20 “Let’s concentrate on the beauty of intonation . . . “ (Kalervo Kulmala)
10.20–13.45 Praktiline töö orkestriga
14.00–15.00 Lõuna
15.00–16.30 Lektorite tagasiside praktilisele tööle orkestriga (videosalvestuste analüüs)
18.00 Kontsert kultuurikeskus Kannel (dirigeerivad koolitusel osalejad)

Kasutatavad partituurid

Raskusastmele (grade) 1-3:

 • “Appalachian morning” Robert Sheldon 
 • Shalom” Philip Sparke
 •  “Kuuvalgel”  Priit Raik

 

Raskusastmele (grade) 4-5:

 • “Armenian Dances”  Alfred Reed
 • “Puszta” Jan Vander Roost
 • “Suite on Old American Dances”  Robert Russel Bennett
 • “Kodumaine viis”  Heino Eller arr. Peeter Saan

Osalejad saavad kutsed koolitusel osalemiseks ja partituurid hiljemalt 9. juuli 2019


Registreerumisest

Aktiivõppevormis õppijatele osalemistasu  150 €, Puhkpillimuusika Koja liikmetele 100 €,
majutus ühiskorteris 60 €
toitlustus 40 €

Registreerunud vabakuulajatele osalemise kohta VABAKUULAJA TÕENDI väljastamine € 25.

Ilma tõendisoovita vabakuulajatele vaatlemine tasuta.

Õppekava läbimise kohta väljastatakse TÄIENDUSÕPPE TÕEND.
Vt lisaks Puhkpillimuusika Koja koolitusõigused.

Tõendite saamise eelduseks on osalemine täiel määral praktilistes tundides ning 75% mahus vaatlustundides.


Küsi täiendavalt infot:


Info viimane uuendus 12.08.19

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/koolitused/claudio-re-kalervo-kulmala-dirigeerimise-meistriklassid/