Küsitlus harrastuspuhkpilliorkestrite dirigentidele

?Kas tead või vaid aimad:

Kui palju on meil aastal 2019 harrastuspuhkpilliorkestreid Eestis? Kus nad tegutsevad? Kuidas on kaasajal korraldatud nende kollektiivide rahastamine ja juhtimine? Milline on meie tänaste dirigentide ettevalmistus? Millised on võimalused täiendõppeks? Kuivõrd väljaõppest ning viimase aja enesetäiendusvõimalustest tänapäeval orkestri juhtimise töös piisab või millist ettevalmistust ja tuge meie harrastuspuhkpilliorkestrite juhid tegelikult vajavad? Kuivõrd on meil järelkasvu dirigentidele, kes puhkpilliorkestrite valdkonda eest vedanud juba ligi pool sajandit? 
Nendele olulistele küsimustele otsib vastuseid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lõputöö uurimuses Liia Ringo PhD Kristi Kiilu juhendamisel.


Dirigentide küsitlus uuringuks

Kutsume uuringu tarvis andma tagasisidet kõiki dirigente, kes juhatavad seisuga 1. märts 2019 mõnd puhkpilliorkestrit (sh bigbandid, brassbandid, projekt-puhkpilliorkestrid, dirigendiga puhkpilliansamblid, mis regulaarselt tegutsevad jne)!
Uuringus osalemiseks on tarvis internetiühendusega arvutit ja vaba aega u 30 minutit.  Tagasisidet saab anda nii põhiorkestri kui mitme koosseisu näitel.
Küsitlusele saab 6. aprillini vastata SIIN.

Iga dirigendi vastused on olulised

Valdkonnast tõepärase ülevaate saamiseks on vaja koguda tagasisidet võimalikult paljudelt dirigentidelt. 

Vastused jõuavad uurijani anonüümsena ehk isikustamata ning ka tulemusi kasutatakse magistritöös vaid üldistatult. 


Uurijast: 
Olen Tallinna Pedagoogikaülikooli (nüüd TLÜ) orkestrijuhtimise eriala vilistlane (BA, erialaõpetajaks Reet Brauer). Flöödimängijana osalen senini üsna aktiivselt TTÜ puhkpilliorkestri, VOP igapäevatöös, aeg-ajalt aga ka erinevate projektorkestrite koosseisudes või uitan hoopis pärimusmuusika edasi(k)andmise radadel. Ehkki põhitöö projekti-, kommunikatsiooni- ja personalijuhtimise valdkonnas on viinud mind orkestrijuhtimisest eemale, on pillimänguarmastus ning teisalt – mure muusikahariduse õpetamise ja Eesti puhkpilliorkestrite jätkusuutlikkuse teemal – endiselt südames. Soovides anda oma panuse valdkonda, sh oma laste muusikaharidusse, saidki mõned aastat tagasi alguse minu magistriõpingud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia/ Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikapedagoogika ühisõppekaval pilliõpetaja suunal. Minu lõputöö juhendajaks on EMTA muusikapedagoogika eriala õppejuht PhD Kristi Kiilu. Varasemalt olen põhitööga paralleelselt toimetanud Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestri kaasdirigendina ning kaasa aidanud, et uue hingamise saaks sisse orkestritegevus Rae Huvialakoolis.
Suur aitäh kõigile vastajatele juba ette!
Liia Ringo

PS
Soovijateni saan toimetada ka paberankeedid.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/kusitlus-harrastuspuhkpilliorkestrite-dirigentidele/