Tagasi Meist-le

Juhatus

Puhkpillimuusika Koja (PMK) juhatuse töökorralduse alused 

  • Juhatus esindab PMK liikmeid üldkogude vahelisel ajal.
  • Juhatus juhildub oma tegevuses põhikirjast, Puhkpillimuusika Koja peamistest eesmärkidest, Ühiste kavatsuste deklaratsioonist ja kokkulepetest PMK juhatuse töökorralduseks.
  • Juhatuse liikmeteks saavad olla PMK üksikliikmed või liikmena registreeritud organisatsioonide poolt kirjalikult volitatud isikud.
  • Kuni 5 liikmeline juhatus ja asendusliikmed valitakse üldkogu poolt kolmeks aastaks.
  • Juhatus annab ühele oma liikmetest juhatuse esimehe volitused.
  • Esimene juhatuse koosseis määratakse asutajaliikmete poolt asutamiskoosolekul.

 

Puhkpillimuusika Koja juhatus:

Volitused 2023 november kuni 2026 november

Riho Sild – juhatuse esimees 

mob (+372) 510 4234
e-post riho@pmkoda.ee

Harry Illak – projektijuhtimine, kommunikatsioon, veebiarendus, projektijuhtimine (Eesti Kooriühingu koori- ja puhkpillimuusika MENTORITE programmi mentor)

mob (+372) 5185 052
e-post harry@pmkoda.ee

Bert Langeler – välissuhted, repertuaar, orkestritöö metoodika

mob (+372) 5365 2645
e-post bert@globalmusicfacilities.eu

Sirly Illak-Oluvere – projektikirjutaja, noodigraafika, noorteorkestrid

mob (+372) 5656 0932
e-post sirlyillak@gmail.com

 

Lehekülg uuendatud 19.11.2023

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/meist/juhatus/