Selgusid laulupeonädala mini-viktoriini võitjad

Valmo Kriisa

Korvpallur Valmo Kriisa osales XXVII üldlaulupeol “Minu arm” ühend-puhkpilliorkestis susafonimängijana kes ühtlasi osutudes meie mini-viktoriini fortuunaks.

Puhkpillimuusika Koda korraldas XXVII üldlaulupeo “Minu arm” toimumise nädalal mini-viktoriini, et tähistada 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost. Juba esimesel üldlaulupeol 1869. aastal võtsid meeskooride kõrval sellest osa ka puhkpilliorkestrid.

Mini-viktoriin koosnes kolmest küsimusest, mis esitati Puhkpillimuusika Koja facebooki lehel. Auhindadeks oli kokku kuus priipääset 25. septembril 2019 Estonia kontserdi saalis toimuvale Tõnis Kõrvitsa juubelikontserdile “Õnneseen”. Lisaks läks loosirattasse  veel 2019 aastal ilmuva Tõnu Soosõrve raamat “Ja pasunad hakkasivad hüüdma…” alapeakirjaga “Eesti vaskpillimängu ja õpetamise lugu”.

Esimene küsimus (2.juulil)

Esimesest üldlaulupeost võttis osa neli puhkpilliorkestrit, kes ühise esinemisega hakkama siiski ei saanud, küll mängisid nad kaasa rongkäikudes ning pidusöögil. Need neli orkestrit olid Kärkna, Väägvere, Kursi ja Tsooru pasunakoorid. Toimus ka orkestrite võistumäng kus osales kaks orkestrit.

Milline orkester julges tulla rinda pistma selleks ajaks juba üle 30 aasta tegutsenud Väägvere 22-liikmelise pasunakooriga?

Õigeks vastuseks on Kärkna pasunakoor.

Kärkna pasunakoori kohta ilmus ajalehes “Sirp ja Vasar”, nr 41 (668), 12. oktoober 1956 (lk 5) põhjalik artikkel Rudolf Põldmäelt, mis on taasavaldatud Puhkpillimuusika Koja kodulehel “Kärkna pasunakoori lugu”.

Teine küsimus (4. juuli)

Kellest on jutt?

Tsitaat: “Ta asutas ka Haljalas esimese pasunakoori ja võttis hiljem osa Kuusalu pasunakoori tegevusest. 1880. aasta paiku asus ta Rakveresse, kus täitis nelja linnaümbruse valla kirjutaja ülesandeid. Ta tegutses Rakveres ka muusikajuhina ja muusikaõpetajana. Valla- ja kohtureformi järel loobus ta 1892. a vallaametitest. Ta tegutses mõne aasta Rakvere vennastekoguduses, peamiselt orelimängijana, kuid visati 1894. a. suure skandaaliga kogudusest välja, kui oli arvustama hakanud selle iganenud tegevusvorme.”

Tähelepanelik Rudolf Põldmäe artikli lugeja märkas, et tsitaat pärineb sealt ning kõneall olevaks isikuks on Kärkna pasunakoori looja ja dirigent Paul Bergmann, kelle elu Liivimaa kubermangus kibedaks tehti ning kes oli sunnitud elatise teenimiseks siirduma Eestimaa kubermangu .

Kolmas küsimus (6. juuli)

Esimesel üldlaulupeol pidulistena osales neli orkestrit. Mängijaid oli Kärkna pasunakooris 16, Väägvere pasunakooris 22, Kursi ja Tsooru mängijaid kokku oli 18. Mitmes orkestris kattuvaid mängijaid ei olnud.

Mitu mängijat mängis esimesel üldlaulupeol ühendpuhkpilliorkestris?

Sellele küsimusele õiget vastus ei saa exceli tabeli abil. Küsimuse vastus on mini-viktoriini esimeses küsimuses – Esimesest üldlaulupeost võttis osa neli puhkpilliorkestrit, kes ühise esinemisega hakkama siiski ei saanud

Auhinnasaajate loosimisest

Mini-viktoriini korraldajad plaanisid fortuunaks paluda laulupeol väljakuulutatava D.O. Wirkhausi elutööpreemia saaja. Paraku preemja saaja, Vello Loogna, lauluväljakul ei viibinud.

Õnnelike võitjate väljaselgitamiseks palusime appi tuntud korvpalluri Valmo Kriisa, kes kaks aastat enne laulupidu seadis endale väljakutse, olla osaleja juubelipeol ühend-puhkpilliorkestri mängijana. Unistus sai teoks Tartu Mart Reiniku Kooli puhkpilliorkestri koosseisus susafoni mängijana.

Auhinnad loositi välja mini-viktoriini vastajate, Puhkpillimuusika Koja facebooki lehe uute jälgijate ja viktoriiniküsimuste jagajate vahel. Auhinnasaajatega võetakse ühendust facebooki kaudu.


Vaata lisaks:

Küsimused minevikust, auhinnad tulevikus

Kärkna pasunakoori lugu

Puhkpillimuusika Koja facebook

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/selgusid-laulupeonadala-mini-viktoriini-voitjad/