Toeta Puhkpillimuusika Koja 2024 aasta ettevõtmisi!

Heas puhkpillimuusikas on kokku sõlmitud kirg, pühendumus ja loovus, mis sildab dirigente, pillimehi heliloojaid-arranžeerijaid, sündmuste korraldajaid-produtsente ja muusikasõpru.

Kutsume siin teid üles aasta lõpus toetama Puhkpillimuusika Koja järgmise aasta projekte ja ettevõtmisi, mis aitaks meie valdkonda taas sammukese edasi.

Puhkpillimuusika Koja sihidid 2024. aastal

  • Korraldada seminar puhkpilliorkestri dirigentidele, heliloojatele ja arranžeerijatele. 2024. aasta seminar keskenduks dirigentide, heliloojate, arranžeerijate, noodikirjastajate ja levitajate vastastikuste ootuste kaardistamisele, et muuta loodav Eesti puhkpillimuusika veelgi atraktiivsemaks nii esitajatele kui kuulajatele.
  • Aidata koostada ja kirjastada Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri (VOP) juubeliraamatut. 2025 tähistab VOP järjekordset ümmargust tegevusaastat, mille tähistamiseks ootab kokkupanemist ja väljaandmist raamat, mis dokumenteeriks VOPi dirigentide lugu läbi aegade.
  • Korraldada järjekorras kolmas noorte dirigentide suvekool. Suvekooli läbiviijaks kutsutud välisdirigent jagaks oma meistriklassis kogemusi ja nõuandeid tulevastele talentidele.
  • Uuendada meediaplaan puhkpillimuusikaga seonduva kajastamiseks. Laiema publikuni jõudmiseks tuleb kaasajastada puhkpillimuusikaga seotud teavet ja selle kajastamiste viise.

Meie senised olulisemad toimetamised

Kuue tegutsemisaasta jooksul oleme jõudnud korraldanud mõndagi. Meie kaasabil toimunud sündmusi ja projekte on juba päris palju, kuid neist kõigist olulismad:

Oleme kirjastanud:

Kuidas saate aidata, et plaanitud ettevõtmised saaks teoks

  • Toetage meid ülekandega tegevustoetuseks arveldusarvele SEB pangas. Konto omanik – MTÜ Puhkpillimuusika Koda, arveldusarve EE181010220265158224, makse selgituseks võiks olla TEGEVUSTOETUS 2024. Iga rahaline panus, olgu see väike või suur, on abiks.
  • Astuge Puhkpillimuusika Koja liikmeks. Puhkpillimuusika Koja liikmena saate kaasa rääkida puhkpillimaastiku tuleviku kujundamisel. Puhkpillimuusika Koja liikmemaks aastas on 25 EUR, seda nii üksikliikmele kui ka kollektiivile või organisatsioonile. Liikmeks saamise soovist tuleks teatada meilile info@pmkoda.ee. Liikmemaksu tasumine toimub samuti MTÜ Puhkpillimuusika Koda arveldusarvele EE181010220265158224, makse selgitus LIIKMEMAKS.
  • Andke teada oma soovist, võimalustest ja viisist olla abiks vabatahtlikuna Puhkpillimuusika Koja korraldatavate ettevõtmiste juures. Kõik mõtted, ettepanekud ja koostööks pakkumised on oodatud meilile info@pmkoda.ee
  • Jagage siinset teavet neile, kes teie meelest võiks olla toetajateks.

 

Täname teid ette toetuse eest andes lubaduse kasutada kogutut vaid siin seatud sihtide realiseerumiseks!

Külastage ka Puhkpillimuusika Koja näoraamatut

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/toeta-puhkpillimuusika-koja-2024-aasta-ettevotmisi/