Tagasi Kuidas toetada?-le

Eraisiku liikmeks astumine

Eraisiku liikmeks astumine

Puhkpillimuusika Koja (PMK) liikmeks saamise eelduseks on liikmekandidaadi sellekohane soov ja valmidus panustada PMK tegevuse toetamisse minimaalselt liikme aastamaksu tasumisega.

PMK liikme õigused ja kohustused on kirjeldatud PMK liikme statuudis.

Liikmemaksu suuruse järgmiseks aastaks kinnitab PMK liikmetest suurkogu.

Kuni esimese PMK liikmete suurkoguni on juhatuse poolt määratud liikmemaksuks 25,00 € (vt PMK liikme statuut p 6.7.2)


 

2017 aasta eest Puhkpillimuusika Koja eraisiku liikmemaks on 25,00 € (alus PMK liikme statuut p 6.7.2)

MTÜ Puhkpillimuusika Koda arvelidamise alused on kirjeldatud siin. 

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/toetused/eraisik/