Tagasi Meist-le

Ühiste kavatsuste deklaratsioon

Puhkpillimuusika Koda juhindub Eesti puhkpillimuusika üldsuse ühishuvidest.

Ühishuvide väljaselgitamiseks korraldame arutelusid, küsitlusi, foorumeid nii füüsilises kui ka digitaalses avalikus ruumis.

Traditsioone austades aitame luua eeldusi uute, kaasaegsete algatuste tekkimiseks.

Mõistame, et just hariduse, teaduse ja tehnika vallas uuendustega kaasa liikudes on võimalik olla täisväärtuslikuks kultuurikandjaks, püsida konkurentsis muude huvitegevustega.

Puhkpillimuusika Koja liikmete koostöö ja ühiste huvide kaitse aluseks on demokraatia reegleid austav organisatsioonikultuur.

Toimetamistes lähtume ühishuvidest kantud eesmärgipärasest tegevusest.

Muusikaharidus on puhkpillimuusika jätkusuutlikuse alus.

Toetame kõiki tegevusi ja algatusi, mis pakuvad võimalusi järjest suuremale hulgale huvilistele puhkpillide õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

Kommunikatsioon ja koostöö on kogukonna tugevus.

Suhtluskanaleid arendades loome eeldusi üksteiselt õppimiseks, heade praktikate levikuks.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/meist/deklaratsioon/