Tagasi Meist-le

Peamised eesmärgid

Puhkpillimuusika Koja peamised eesmärgid

 1. Noorte kutsumine puhkpilliõppe ja orkestrimängu juurde. Asutada orkestrid kõigi muusikaõppega tegelevate õppeasutuste juurde. Võimaldada orkestrimängu praktikat kõigile muusikaõppeasutustes õppivatele noortele.

 2. Tagada kõigile eagruppidele elukestva pillimängu võimalus läbi orkestris osalemise.

 3. Tagada erinevate eelistustega harrastajatele võimalus osaleda erineva stiililise ja kunstilise püüdlusega kollektiivi töös.

 4. Edendada orkestrimängu taset, püüelda kõikidel tasemetel jätkusuutliku ja elujõulise orkestriliikumise poole (algajatest õpilsorkestritest kõrgtasemel harrastajate ja elukutseliste orkestriteni).

 5. Tekitada puhkpillikogukonna elavdamiseks erinevaid sündmusi (võistumängimised, festivalid, töötoad, konverentsid, suvekoolid, haridusprojektid).

 6. Luua ja edendada kontakte teistes riikides tegutsevate puhkpillielu edendavate organisatsioonide ja orkestritega.

 7. Leida ja luua  meetmeid ja programme orkestritele pillide,  nootide ja tarvikute soetamiseks.

 8. Seista hea uute puhkpillimuusika teoste sünni eest.

 9. Tutvustada Eesti puhkpillimuusikat, orkestreid ja interpreete teistes riikides.

 10. Luua rahvusvahelisel tasemel akadeemiline dirigentide koolitusprogramm.

 11. Olla koostööpartneriks laulupidusid korraldavatele organisatsioonidele.

 12. Olla puhkpillimuusika maine kujundajaks avalikkuses.

 13. Luua Eesti rahvusliku puhkpillimuusika arengustrateegia.  .

 14. Töötada välja meetmed puhkpilliorkestri juures töötavate inimeste, dirigentide, korraldajate tasumäärade sätestamiseks.

 15. Valdkondliku teabe kogumine ja jagamine.

 16. Puhkpillimänguga ja -õpetamisega seotud kogukondade koondamine.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/meist/peamised-eesmargid/