Koolitused

icon-educationPuhkpillimuusika Koda on registreeritud täiskasvanute täienduskoolitamise andja muusika ja esituskunstide õppekavarühmas.

 

 

Tegevusteate number 200617

Täienduskoolituste korraldamisel Puhkpillimuusika koda juhindub Haridus- ja Teadusministeeriumi määrusest – Täienduskoolituse standard ja Eesti elukestva õppe strateegia 2020 põhimõtetest 

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/koolitused/

Orkestridirigentide III suvekool Võrus 5.-9. 08. 2024

5.-9. 08. 2024 korraldab Puhkpillimuusika Koda koostöös Võru Sümfoonilise Muusika Seltsi, Võru Muusikakooli ja Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestriga (VOP) Ed. Tamme nimelise Võru Puhkpillifestivali raames Orkestridirigentide III suvekooli.   Lektorid ja korraldajad Suvekoolis õpetavad mainekad professorid Mark U. Reimer USAst ja Toomas Vavilov Eestist. Programmijuht on VOPi peadirigent Bert Langeler, koolituse koordinaator Harry Illak.

ddirigeerimise suvekool Võrus

II Puhkpilliorkestridirigentide Suvekool

5.-7. august 2019 toimub Võrus Puhkpillimuusika Koja korraldusel koostöös Ed.Tamme nim. Võru Puhkpillifestivaliga II Puhkpilliorkestridirigentide Suvekool. Dirigeerimise meistriklasse viivad läbi Claudio Re (Itaalia/USA) ja Kalervo Kulmala (Soome),  praktikaorkestriks Sinfonisches Jugend Blas Orchester Karlsruhe.

Claudio Re

Erik Janssen ja Claudio Re

dirigeerimise meistriklassid 24.–25. juulil 2018 Olustvere mõisas Täienduskoolituse õppekava Täiendkoolituse eesmärgiks on koolituse lõpuks parandada õppija oskust analüüsida orkestrirepertuaari partituuri alusel, oskust ette valmistada ja viia läbi orkestriproovi, oskust maksimaalselt realiseerida protsessi tulemusena saavutatut kontserdil. Koolituse  õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: oskab analüüsida partituuri, et seada endale interpretatsioonilised taotlused; viib läbi proovi lähtudes toimunud partituuri analüüsist; suudab proovi käigus omandatu realiseerida …

Jacob de Haani kontsertide plakat

JACOB de HAAN

MAAILMAS ÜHE ENIMMÄNGITUIMA PUHKPILLIMUUSIKA SUPERSTAAR-HELILOOJA JA DIRIGENDI JACOB de HAAN’i TÖÖTOAD 19.-22. aprillil 2018 annab Eestis mitmeid töötubasid ja seminare maailmas üks hinnatumaid puhkpillimuusika asjatundjaid Jacob de Haan (Holland). De Haan on dirigendina tähelepanu väärinud mitmetes riikides nagu Peruu, Lõuna-Korea, Austraalia, Singapur, USA jne. Tema meistrikursused on kõikjal olnud menukad ja heliteosed (“Oregon”, “Caribbean Variations On a …

Sissejuhatus ChatGPT kasutamiseks muusikakoolis

5 Tuleviku tööriist ChatGPT muusikakoolis igaühele abiliseks.  Dirigendi ja pilliõpetaja praktilisest kogemusest välja kasvanud koolitus ChatGPT igapäevase kasutamise julgustuseks. Koolituse eesmärk Omanda esimesed praktilised oskused ja tehnikad, et kasutada ChatGPT-d mitmekülgse tööriistana erinevate tekstide ja tabelite loomiseks (näit eelarved). ChatGPT kasutamise kogemusega dirigendi ja pilliõpetaja juhendamisel avasta, kuidas tehnoloogia saab sinu igapäevatöös olla abiline, mis …