Tagasi Koolitused-le

Orkestridirigentide III suvekool Võrus 5.-9. 08. 2024

Orkestridirigentide 3. suvekool 5.-9. august Võrus

5.-9. 08. 2024 korraldab Puhkpillimuusika Koda koostöös Võru Sümfoonilise Muusika Seltsi, Võru Muusikakooli ja Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestriga (VOP) Ed. Tamme nimelise Võru Puhkpillifestivali raames Orkestridirigentide III suvekooli.

 

Lektorid ja korraldajad

Suvekoolis õpetavad mainekad professorid Mark U. Reimer USAst ja Toomas Vavilov Eestist. Programmijuht on VOPi peadirigent Bert Langeler, koolituse koordinaator Harry Illak.

Eesmärgid ja tegevused

Suvekooli eesmärgiks on pakkuda dirigentidele intensiivset koolitusprogrammi, mis keskendub nii praktilistele dirigeerimisoskustele kui ka muusikalise repertuaari süvendatud analüüsile. Programm soodustab professionaalsete võrgustike loomist ja kogemuste vahetamist, edendades nii muusikalise hariduse kui ka kultuurilise mitmekesisuse arengut.

Orkestridirigentide III suvekool pakub võimalust süvendada oma teadmisi ja oskusi valdkonnas, saada väärtuslikku tagasisidet ning suhelda mõttekaaslastega. See on suurepäraseks võimaluseks kõigile dirigentidele ja puhkpilliõpetajatele, kes soovivad oma erialases karjääris edeneda uuele tasemele.

Suvekooli raames toimuvad professorite Mark U. Reimeri ja Toomas Vavilovi loengud ja seminarid, dirigeerimistehnika ja partituuride lugemise praktilised töötoad, lektorite poolt juhendatud orkestriproovid aktiivõppuritele, lektorite tagasiside õppuritele ja suvekooli avalik lõppkontsert.

Programm

  • Esmaspäev, 5. august: Tutvustused, ülevaade töökorraldusest, sissejuhatavad loengud ja arutelud, mis keskenduvad dirigendi isikliku arengu planeerimisele ja orkestri kunstilise võimekuse tõstmise visioonide loomisele, sealhulgas tegevuste eesmärgistamise oskuse arendamisele.
  • Teisipäev, 6. august: Loeng dirigendi iseseisvast tööst uue muusikalise materjaliga enne esimest orkestriproovi., rühmatunnid, individuaalsed meistriklassid, orkestriproovid.
  • Kolmapäev, 7. august: Loengud dirigentide jaoks olulistest tavadest ja kombestikust. Esimese proovi järgne analüüs ja edasiste tegevuste plaani täpsustamine, grupitunnid, individuaaltunnid, orkestriproov.
  • Neljapäev, 8. august: Loeng õppimisvõimalustest oma dirigeerimisoskuste lihvimiseks, grupitöö, individuaaltunnid, orkestriproov.
  • Reede, 9. august: Loeng dirigendi tervisest ja tervishoiust, viimane proov, lõppkontsert.

Programmi täpne ajakava koostatakse peale koolituse registreerumise lõppemist.

Koolitusest osavõtmise võimalused:

Aktiivõppe vorm: Peale registreerumist võetakse õppuriga ühendust, et leppida kokku orkestritööks sobiva raskusastmega teos etteantud nimistust. Aktiivõppes osalejatele korraldatakse individuaaltunnid dirigeerimise tehnika ja partituuri lugemise arendamiseks klaverisaatjaga. Õppuril on neljal korral võimalus orkestri ees valitud teosega töötada, ette valmistada ja esitada see suvekooli avalikul lõppkontserdil 9. augustil Võru kultuurimajas “Kannel”. Aktiivõppuritelt oodatakse ka osalemist suvekooli raames korraldatavatel avalikel loengutel ja seminaridel. Aktiivõppe osalejatele soovitatakse osaleda VOPis orkestrandi rollis, jälgides teiste suvekooli õppurite teoste ettevalmistust. Dirigendi töö orkestriga salvestatakse, et võimaldada hilisemat personaalset videoanalüüsi.

Koolituse lõppedes saavad aktiivõppurid tunnistuse, mis kirjeldab omandatud õppiväljundeid, koolituse maht 40 akadeemilist tundi.

Passiivõppe vorm: Õppur osaleb loengutes ja seminarides, võib vaadelda aktiivõppurite tunde ning osaleda VOPi proovides orkestrandina. Passiivõppe läbinud õppurid saavad tõendi, kus on märgitud kuulatud loengute ja seminaride teemad ning orkestrandina kaasatöötamise kogemus. Passiivõppe maksimaalne koolitusmaht on 25 akadeemilist tundi.

Koolitusel osalejate arv on piiratud. Osalemisõiguse saavad varasemad registreerujad.

Koolituse hind kuni 31.05.2024 registreerunutele:

  • Aktiivõppe vormis osalejale: 150 eurot, Puhkpillimuusika Koja liikmetele: 100 eurot.
  • Passiivõppe vormis osalejale: 30 eurot, Puhkpillimuusika Koja ja VOPi liikmetele: 20 eurot.

Täiendav registreerimine alates 01.06.2024:

  • Aktiivõppe vormis osalejale: 175 eurot, Puhkpillimuusika Koja liikmetele: 125 eurot.
  • Passiivõppe vormis osalejale: 40 eurot, Puhkpillimuusika Koja ja VOPi liikmetele: 30 eurot.

Koolituste hind ei sisalda õppurite majutust ega toitlustamist. Registreerumisel on võimalik avaldada soovi täiendava tasu eest need korraldada.

 

Regisreerimisvorm

Täiendav info: Projekti koordinaator Harry Illak e-post: harry@pmkoda.ee, telefon: (+372) 5185 052

Orkestridirigentide III Suvekooli toimumist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Christopher Newporti Ülikool.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/koolitused/orkestridirigentide-3-suvekool-vorus/