Tagasi Koolitused-le

Sissejuhatus ChatGPT kasutamiseks muusikakoolis

5 Tuleviku tööriist ChatGPT muusikakoolis igaühele abiliseks. 

Dirigendi ja pilliõpetaja praktilisest kogemusest välja kasvanud koolitus ChatGPT igapäevase kasutamise julgustuseks.

Koolituse eesmärk

Omanda esimesed praktilised oskused ja tehnikad, et kasutada ChatGPT-d mitmekülgse tööriistana erinevate tekstide ja tabelite loomiseks (näit eelarved). ChatGPT kasutamise kogemusega dirigendi ja pilliõpetaja juhendamisel avasta, kuidas tehnoloogia saab sinu igapäevatöös olla abiline, mis aitab säästa aega ja tõsta erinevat liiki asjatamiste produktiivsust.

Koolituse sihtgrupp

Koolitus on suunatud muusikaõpetajatele, dirigentidele ja muusikaharidusega seotud spetsialistidele, kes soovivad tehnoloogia abil hõlbustada oma igapäevatööd, mis on seotud erinevate tekstide loomega, strateegiate koostamisega, projektide ettevalmistamise ning aruandlusega. Koolitus on eriti kasulik neile, kes tegelevad juhendtekstide, kavade jmt koostamisega, tegevuste planeerimise, veebilehtedele sisu loomise, sotsiaalmeedia haldamise ja ka vajadusel ka eelarvete koostamisega. Eelduseks on elementaarne oskus kasutada veebikoolituse platvormi Zoom.

Teemad

 • Sissejuhatus ja tutvustus
  • Koolitajast
  • Koolituse eesmärgid ja ajakava, teekaart mida läbitakse koolitusel.
 • ChatGPT ülevaade
  • Mis on ChatGPT ja kuidas see töötab?
  • Erinevad kasutusvaldkonnad
  • Tehisarule oma ootuste selgeks tegemine
 • Tekstide loomine ChatGPT-ga
  • Juhendtekstide, kavade ja programmide koostamine
  • Mõningad näpunäited ja trikid
 • Veebilehtede ja sotsiaalmeedia sisu loomine
  • Kuidas genereerida stuktuuri ja sisu veebilehtedele
  • Sotsiaalmeedia postituste loomine
 • Tabelite koostamine
  • Eelarvetabeli loomine
 • Küsime nõu tehisarult
  • Rollimängud ChatGPT-ga
 • Ise toimetuleku pooltund
  • Oma konto seadistamine
  • 1. proovitöö
  • 2. proovitöö
 • Kokkuvõte ja küsimused
  • Ootused jätkukoolituse teemade osas
  • Tagasiside toimunu kohta

Koolituse toimumise vorm

Koolitus toimub distantskoolitusena veebikursuste keskkonnas Zoom. Registreerunud õppurid saavad meilile virtuaalsesse klassiruum sisenemiseks kutse-lingi. Klassiruum avatakse õppuritele 10 minutit enne koolituse algust. Koolituse kestvus on 5 tundi (seal hulgas ca 45 min iseseisvat tööd).

Koolitajast

Harry Illak on Saue Muusikakooli puhkpilliõpetaja ja orkestridirigent, Puhkpillimuusika Kojas mitmete ettevõtmiste projektijuht. Sügavam huvi haridust puudutavate infotehnoloogiliste lahenduste vastu pärineb 2001-2004 Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika- ja loodusteaduskonna informaatikaosakonnas multimeediumi õpisüsteemide erialal toimunud õpingute ajast (juhendaja TTÜ dots. Jaak Henno). Koolitaja omab 2017. aastast Turundustreffi internetiturunduse asjatundja sertifikaati.

 

Esimses koolituse väljakuulutamiseni huvilistel konakti võtmiseks e-post harry@pmkoda.ee

 

 

Selle veebilehe loomisel on kasutatud ChatGPT-4 abi.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/koolitused/chatgpt-kasutamiseks-muusikakoolis/