Pressiteade – Puhkpillimuusika Kojal uus juhatus

MTÜ Puhkpillimuusika Koda valis uue juhatuse, kes seab võrdselt sihtideks nii innovatsiooni kui ka traditsioonide jätkusuutlikkuse

18. novembril 2023, toimus MTÜ Puhkpillimuusika Koda liikmete üldkoosolek, kus valiti organisatsiooni uus juhatus. Uueks juhatuse esimeheks on valitud Riho Sild, kes koos Harry Illaku, Bert Langeleri ja Sirly Illak Oluverega juhib organisatsiooni kuni 2026. aasta novembrini.

Uus juhatuse esimees Riho Sild näeb, et organisatsiooni edasine tugevus seisneb senise kogemuse ja saavutuste efektiivses rakendamises, kombineerituna avatusega uutele ideedele ja arengusuundadele.  Puhkpillimuusika Koda seisab silmitsi võimalustega, mis nõuavad loovat lähenemist ja pühendumust uuenduslikkusele.

Hando Põldmäe, kes astus tagasi, teed tehes uutele tulijatele, avaldas tänulikkust juhatusele koostöö eest, eriti silmas pidades pandeemia ajal esile kerkinud keerukaid olukordi.

Uus juhatus on valmis viima lõpule juba käimasolevad projektid ning peatselt valmis tutvustama oma visiooni MTÜ tulevikuks. Juhatus keskendub MTÜ nähtavuse ja mõju suurendamisele, korraldades üritusi ja projekte, mis rikastavad puhkpillimuusika maastikku. Esimene oluline töökoosolek on planeeritud 7. detsembriks, kus arutatakse organisatsiooni tulevikusuundi ja strateegiat.

MTÜ Puhkpillimuusika Koda on sügavalt tänulik Hando Põldmäele tema panuse eest organisatsiooni arengusse ning soovib uuele juhatusele edukat ja innustavat ametiaega.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/pressiteade-puhkpillimuusika-kojal-uus-juhatus/