Tagasi Koolitused-le

Erik Janssen ja Claudio Re

dirigeerimise meistriklassid

24.–25. juulil 2018 Olustvere mõisas

Täienduskoolituse õppekava

Täiendkoolituse eesmärgiks on koolituse lõpuks parandada õppija oskust analüüsida orkestrirepertuaari partituuri alusel, oskust ette valmistada ja viia läbi orkestriproovi, oskust maksimaalselt realiseerida protsessi tulemusena saavutatut kontserdil.

Koolituse  õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab analüüsida partituuri, et seada endale interpretatsioonilised taotlused;
 • viib läbi proovi lähtudes toimunud partituuri analüüsist;
 • suudab proovi käigus omandatu realiseerida kontserdil;
 • oskab analüüsida teiste dirigentide tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupiks on tegutsevad orkestridirigendid, koorijuhid, dirigeerimist õppivad kõrgkoolide tudengid ja muusikakoolide õpilased. Õppe alustamiseks on baasteadmised ja –oskused dirigeerimisest, inglise keele oskus suhtlemiseks lektorite ja orkestriga.

Õppe maht

20 akadeemilist tundi, millest 12 tundi on auditoorset ja praktilist tööd  ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Õppekeskkond, -protsess ja õppe sisu

Õppetöö toimub Olustvere mõisas. Aktiivses õppevormis õppijate arv on maksimaalselt 6 inimest (kuni 3 õppijat töötamas repertuaariga raskusastmel grade 6 ja kuni 3 õppijat repertuaariga raskusastmel grade 3 . Repertuaari raskusastme valikul võivad koolituse lektorid ja korraldaja olla suunavateks soovitajateks.

Partituuride analüüs toimub klaveriga õpperuumis. Orkestiga tööks on kasutada külalisorkester Hollandist –  Koninklijke Harmoniekapel, mis jaguneb Kleine Harmonie  (35 mängijat, repertuaar raskusastmega kuni  grade 3) ja De Kapel (60 mängijat, repertuaar raskusastmega kuni  grade 6). Kaasõpilaste tundide ja lektorite proovide ning kontserdi vaatlus on osa õppeprotsessist.

 • Partituuri lugemine ja analüüs
 • Orkestriproovid kokkulepitava repertuaariga
 • Proovide ja töötubade vaatlemine
 • Kontsert Olustvere Mõisas (25. juulil kell 19.00)

Õppemeetodite ajaline jaotus:

 • Auditoorne õpe 2 ak/h: partituuri analüüs
 • Praktikum 2 ak/h: töö orkestriga (proovid+kontsert)
 • Vaatluspraktika 8 ak/h: proovide ja kontserti analüüsiv jälgimine
 • Iseseisev töö 8 ak/h: iseseisev materjali läbitöötamine ja harjutamine

Kasutatavad partituurid:

 • “Puszta” Jan Vander Roost (raskusaste grade 4)
 • “Slava!” Leonard Bernstein (raskusaste grade 5)
 • “The Godfather Saga “ Coppola/Nino Rota/arr. Marcel Peeters (raskusaste grade 4)
 • “Humn of Brotherhood”  Egbert van Groningen
 • “Rukkilillemaa”  Rob Goorhuis (raskusaste grade 2,5)
 • „Peer Guint Suite“ Edvard Grieg, seade James Curnow (raskusaste grade 2)
 • „Give me some Groov“ Flexible instrumentation, Ennio Salvere (raskusaste grade 2)

Aktiivõppes osalenu tunnistuse saamise eelduseks on osalemine täiel määral praktilistes tundides ning 75% mahus vaatlustundides.

Koolituse lõppedes väljastatakse aktiivõppevormis õppijale TÕEND vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tõendile kaasneb lisana koolitajatelt õpilasele antav personaalse tagasiside. 

Koolitajad

Erik Janssen

Erik Janssen

 Erik Janssen (Holland)– professionaalne dirigent (Carlton Main Frickley Colliery BandBrassband “de Spijkerpakkenband”Koninklijke Harmoniekapel Delft“Het Noord Nederland Jeugd Orkest”(Põhja Hollandis Noorte Puhkpilliorkester), Fanfare Band OG Krommenie. Viimased kümme aastat on töötanud kutselise militaarorkestri Koninklijke Marechaussee dirigendina.

 

Claudio Re

Claudio Re

Claudio Re (Itaalia/USA)– Kameroni Ülikoolis (Oklahoma) puhkpilliorkestrite õppetooli juhataja, muusikaajaloo ja muusikalise üldhariduse lektor. Magistri kraadi omandas trombooni interpretatsiooni alal Luca Marenzio (Itaalia) konservatooriumis ja Põhja-Iowa ülikoolis, on Florida Ülikooli muusikateaduse doktor. Claudio Re on töötanud assisteeriva professorina Kenyoni kolledžis (Ohio) ja Bethany kolledžis (Kansas). Ta on olnud kutsutud õppejõuks, lektoriks kui ka külalisdirigendiks mitmel pool Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Tegusa, väljapaistvate organisatoorsete võimetega dirigendina pani Claudio aluse kogukonna muusikajuhte koondava Põhja-Itaalia puhkpilliorkestrijuhtide foorumi tekkimiseks. Claudio Re on rahvusvahelise puhkpillimuusika organisatsiooni WASBE liige. 2017. aastal toimunud Pühajärve puhkpillimuusika festivalil oli külalisdirigendiks.

Prinditav õppekava


Ajakava:

Teisipäev, 24. juuli

14.00-15.00  Avamine, juhendajate tutvustus, sissejuhatav loeng 
15.15-17.45 Töö partituuridega, 2 rühma

Kolmapäev, 25. juuli

10.00–12.30 Praktiline töö orkestriga (kesktase)
13.00–14.00 Lõuna
14.00–17.30 Praktiline töö orkestriga (kõrgtase)
19.00 Kontsert mõisapargis (dirigeerivad koolitusel osalejad)

Koolitusele  registreerumine kuni 17. juuni 2018

Osalejad saavad kutsed koolitusel osalemiseks ja partituurid hiljemalt 21. juuli 2018

Osalemistasu aktiivõppevormis õppijatele € 80.(sisaldab õppemaksu, majutust (double room) ja toitlustust, õppekava läbimise kohta registreeritud TÄIENDUSÕPPE TÕENDI väljastamist). Vt lisaks Puhkpillimuusika Koja koolitusõigused.

Registreerunud vabakuulajatele osalemise kohta VABAKUULAJA TÕENDI väljastamine € 10.

Ilma tõendi soovita vabakuulajatele/vaatlejatele 25.07 vaatlemine tasuta.

Registreerumise vorm


Korraldajad:


 

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/koolitused/erik-_jansen-claudio_re/