David Otto Wirkhaus – rahvusvahelise muusikapäeva sünnipäevalaps

D.O.Wirkhaus (1.101837-29.07.1912)

2017. aasta 1. oktoobril möödub 180 aastat Eesti puhkpillimuusikasse kustumatu jälje jätnud dirigendi, õpetaja ja organisaatori David Otto Wirkhausi sünnist. Selle erakordse energia ja andega mehe sünnipäeval on sobiv meenutada seiku, mis ikka ja jälle imetlust ning hämmastust esile kutsuvad.

David Otto Wirkhausi võib kahtluseta nimetada Eesti puhkpillimuusika isaks. Tema õhutusel ja isiklikul juhendamisel on Eestis tegevust alustanud 101 orkestrit. Seda on samapalju kui tänases Eestis puhkpilliorkestrid kokku. David Otto Wirkhausi juhatusel võitis Väägvere Pasunakoor esimesel üldlaulupeol 1869. aastal Tartus toimunud võistumängimise. Wirkhaus oli alates teisest üldlaulupeost seitsmenda üldlaulupeoni puhkpilliorkestrite üldjuht ja dirigent. Vaadeldes 18. sajandi Eesti laulupidude puhkpilliorkestrite repertuaari, on tunnetatav, et David Otto Wirkhaus seadis puhkpilliorkestrite juhina esitatavale repertuaarile kõrgeid nõudmisi. Võib-olla on tema kriitilise vaatega repertuaarile seletatav ka see, et esimesed eesti autorite teosed jõudsid puhkpilliorkestrite repertuaari alles kaheksandal laulupeol, 1923. aastal.
David Otto Wirkhausi tundlikkusest ja läbimõeldusest repertuaari valimisel annab selget tunnistust Eesti Teatri-ja Muusikamuuseumis leiduv Väägvere pasunakoori vanade nootide ja partituuride kogu. Paljugi seal leiduvast muusikast on tõenäoliselt Wirkhausi enda orkestreeritud ning nii partituurid kui orkestrihääled omakäeliselt välja kirjutatud.
Teisel laulupeol Tartus 1879. aastal oli puhkpilliorkestrite repertuaaris teiste hulgas ka „Rongi marss“ ja galopp „Edasi“. Kummalgi teosel ei olnud kavalehele märgitud autori nime. Arvata võib, et need palad pärinesid David Otto Wirkhausi sulest, kuid vaid autorile endale teadaolevail põhjustel on lugude looja kavalehel nimetamata jäänud.
David Otto Wirkhausi töö otsesel ja kaudsel mõjul suurenes puhkpilliorkestrite arv Eestis esimese ja kuuenda laulupeo vahel 162 võrra jõudes üldarvus 6. üldlaulupeoks 1896. aastal 189 orkestrini. 6. üldlaulupeo kavas esitati Wirkhausi dirigeerimisel Ludwig van Beethoveni avamäng „Egmont“. See oli järjekindel õpetus-ja arendustegevus, mis võimaldas küünitada selliste kunstiliste kõrguste poole ning saavutus, mis jääb üle aegade laulupeo ühendatud puhkpilliorkestrile teetähiseks.

Hando Põldmäe


PS

19. juunil 1992.a asutati Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) ning Eesti Kooriühingu poolt David Otto Wirkhausi Fond.

Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust David Otto Wirkhausist ning väärtustada puhkpillimuusika alast tegevust.

Fondi rahast antakse välja David Otto Wirkhausi nimelist puhkpillimuusika stipendiumi, mis määratakse kauaaegse tulemusrikka tegevuse eest Eesti puhkpillimuusika elus.

Fondi laureaadid:

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/david-otto-wirkhaus-rahvusvahelise-muusikapaeva-sunnipaevalaps/