Konkurss Eesti Noorte Puhkpilliorkestri peadirigendi kohale

ENPO embleemEESTI KOORIÜHING koostöös Puhkpillimuusika Ühinguga kuulutab välja konkursi Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (ENPO) kunstilise juhi/peadirigendi kohtle järgnevaks viieks aastaks.


Sirly Illak-Oluvere (praegune ENPO peadirigent) orkestrist:
“Olen tänulik võimaluse eest alates 2013 aasta sügisest juhatada ja kujundada Eesti Noorte Puhkpilliorkestrit. ENPOkad on suurepärased noored muusikud, töökad ning väga õpihimulised,  täis tahtmist, avatud uutele väljakutsetele.”

Kandideerimiseks tuleb ESITADA hiljemalt 21. maiks 2018. a Eesti Kooriühingusse Roosikrantsi 13:

• vabas vormis vastav avaldus, mis sisaldab ka viidet palgasoovile;
• CV senise loomingulise tegevuse ja saavutuste kohta;
• dirigendi kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia – nõutav vähemalt VI kutsekvalifikatsioon;
• oma ettepanekud kollektiivi arengu- ja tegevuskava kohta järgnevaks viieks aastaks (oma kunstilise ettekujutuse ja tööplaani projekt kollektiivi järgneva viie aasta arengusuundade ja eesmärkide kohta);
• ettepanek kollektiivi II dirigendi (koormeistri) koha täitmiseks.
Ka II dirigendil nõutav vähemalt VI kutsekvalifikatsioon.
Võimalik on ka külalisdirigentide kasutamine erinevates projektides.

Kollektiivi kunstiliselt juhilt / peadirigendilt oodatakse:

• vastutamist vabariikliku kollektiivi töö plaanipärase täitmise eest.Soovitav:
• varasem töökogemus projektkollektiivi juhina.

Kandidaadi kinnitab Eesti Kooriühingu muusikanõukogu. 
Lähem info kolme vabariikliku noortekollektiivi kohta nende kollektiivide kodulehtedel ja www.kooriyhing.ee (alaliidud ja vabariiklikud kollektiivid).

 Allikas:

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/enpo_peadirigendi_konkurss/