Eesti vaskpillimängu õpetamise lugu

Valminud on raamat, mis käsitleb süvitsi puhkpillimuusika ühe olulise valdkonna teemasid.

Ja pasunad hakkasivad hüüdma ...


Kujundaja Piret Frey

Autorilt raamatu tutvustamiseks

Laulupidudel kõlab koos koorilauluga alati ka puhkpillimuusika. Seda kuuleb ka paljudel riiklikel tseremooniatel. Tundub, et nii on alati olnud. Tõepoolest, puhkpillid on Eesti aladel kõlanud läbi sajandite. Aga milliseid pille kasutati vanadel aegadel, mis puhul ja kus? Millised olid keskaegsed orkestrid? Millist muusikat mängiti? Kuidas jõudis puhkpillimäng Eesti maarahvani?

2019. aastal saab eesti professionaalne muusikaharidus 100-aastaseks. Aga kuidas jõuti omamaise professionaalse muusikahariduse andmiseni? Millised olid ja kuidas arenesid Eesti muusikaõppeasutused?

Selles raamatus leiab vastused neile küsimustele. Siin on ülevaatlikult ja lühidalt kirjeldatud puhkpillide kasutamist Eesti aladel läbi ajaloo, alates esimestest kirjalikest teadetest kuni Eesti oma muusika kutseõppeasutuste asutamiseni. On kirjeldatud nende õppeasutuste tekkimist ja arengut vaskpilliklasside osas kuni 1970ndate aastateni, mil saabus suhteline stabiilsus.

See raamat on kõikidele kultuurihuvilistele, keda huvitab puhkpillimuusika ajalugu ja kutselise muusikahariduse tekkimine ja kujunemine Eestis üldse. Materjalist täielikuma pildi saamiseks oleks soovitav lugeda ka autori varem ilmunud raamatut „Eesti vaskpilliõpetajad“ (Tallinn 2016).

Raamatus kasutatavate vinjettide autoriks on  Anne Aaspõllu

Peeter Saan: “See raamat, vaatamata arvukatele allikaviidetele, ei ole ise otseselt teadustöö, kuid ta võib muutuda päris mitmete doktoritööde kirjutamise ajendiks. Faktidest huvituvatele lugupidajatele on oma järelduste tegemiseks Tõnu Soosõrva kogutud materjalist edasi uurimist küllaga.”

 

Köidetud raamatu tiraaž on 100 eksemplari

Raamatu (326 lk, kõva köide) jaemüügihind on  € 17.50, Puhkpillimuusika Koja liikmetele € 12.00.

Väljaanne e-raamatuna (e-pub) hakkab sisaldama autori koostatud täiendavaid lisasid.

Soovijatel on võimalik raamatut tellida, saates sooviavaldus kirjastamise toimetuskolleegiumi juhi meilile harry@pmkoda.ee.

Raamat on läbimüüdud. 

Raamatu esitlus toimus 7. detsembril kell 14:00 Rapla Kultuurikeskuses.


Toetajad:

Autor – Tõnu Soosõrv

Pikk ja põhjalik haridustee

Tõnu Soosõrv on Tallinna 20. Keskkooli (Praegu Tallinna Ühisgümnaasium) vilistlane, kes üldhariduse omandamise kõrval õppis 1959-1964 Tallinna Laste Muusikakoolis trombooni erialal. Järgnesid õpingud Tallinna Muusikakoolis, (praegu G. Otsa nim Tallinna Muusikakool) trombooni erialal. Edasi lihvis Tõnu oma oskusi Moskva Riiklikus Gnessinite nim Muusika-pedagoogilises Instituudis (kaugõppes) trombooni erialal. Diplomiga omistati talle orkestri solisti, pedagoogi ja puhkpilliorkestri dirigendi kvalifikatsioon. Õpingute ajast pärineb T. Soosõrval huvi tromboonimängu metoodika ja eesti puhkpillimängu ajaloo vastu. Diplomireferaadi kirjutas ta teemal “K istorii kulturõ duhovõh instrumentov v Estonii“, selle maht ilma lisadeta oli 142 masinkirja lehekülge. Magister artium muusikateaduse erialal on Tõnu Soosõrval kaitstud 2004. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna magistrantuuris (magistriteema “Hingamine tromboonimängul: erinevad teooriad ja nende analüüs. Vaskpillimängu õpetamise hetkeseis Eesti muusikakoolides”).

Tuntud trombonist ja õpetaja

Peale sõjaväeteenistust töötas Tõnu Soosõrv õpingute kõrval vaskpilliõpetajana ja orkestrijuhina Tallinna 21. Keskkoolis ja vaskpilliõpetaja ja abidirigendina J. Tombi nim Kultuuripalee (praegu Salme Kultuurikeskus) Noorte Puhkpilliorkestri juures.
Alates 1972. aastast asus T. Soosõrv tööle ENSV Televisiooni- ja raadiokomitee
sümfooniaorkestrisse (praegu ERSO) tromboonimängijana, kus töötas kuni väljateenitud aastate pensionile siirdumiseni 1998. a. Paralleelselt orkestranditööga töötas ta trombooni ja tuuba õpetajana G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis 1973-2004, millal lahkus seoses õppekava reorganiseerimisega ja koormuse olulise vähenemisega. 2008. aastal asus uuesti tööle G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis trombooni eriala õpetajana. Põhitöö kõrvalt juhatab alates 1999. a Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestrit.

Tõnu Soosõrv

Tõnu Soosõrv, Märjamaa Muusika-ja Kunstikooli vaskpilliõpetaja alates 1998. a

Alates 1998. a asus Tõnu Soosõrv tööle Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis vaskpilliõpetajana. On töötanud õpetajana ka Saue Muusikakoolis ja lepinguliselt Maardu Muusika- ja kunstikooli juures asuva Maardu linna puhkpilliorkestri juures. Väljaspool tööd juhatab alates 1999. a Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestrit.
Lektori ja õpetajana osales esimesed 20 aastat Põltsamaa Noorte Puhkpillimängijate Suvekoolis, hulk aastaid Nõmme Pasunapäevadel jm. Lühiajaliselt on T. Soosõrv lugenud vaskpillimängu metoodikat ja õpetanud trombooni ka Tallinna Pedagoogikaülikoolis.

2002. aastal omistas riiklik atesteerimiskomisjon Tõnu Soosõrvale kutseõpetaja-metoodiku ametijärgu.
Käesoleval ajal töötab T. Soosõrv jätkuvalt G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis ja Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis.


Tõnu Soosõrva seni ilmunud publikatsioonid

  • Hingamine puhkpillimängul. TPÜ kirjastus, Tallinn 2003.
  • Tromboonimängust ja selle õpetamisest. TPÜ kirjastus, Tallinn 2003.
  • Professionaalse puhkpillimängu tekkimisest ja kujunemisest Eestis. – Rmt.: TPÜ Kultuuriloost noorteadlaste pilguga I. TPÜ kirjastus, Tallinn 2003, lk 98-110.
  • Trombooniaabits. Eesti Muusikakoolide Liidu kergväljaanne, Tallinn 2007.
  • Eesti Vaskpilliõpetajad. Talmar & Põhi, Tallinn 2016.

 

Postitus uuendatud 12.08.2023

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/soosorv-eesti-vaskpillimangu-opetamise-lugu/