VOPi peadirigendina jätkab Bert Langeler

Bert Langeler 2017 Valga

VOPi peadirigent Bert Langeler Valgas 2017 november

18. novembril valiti Valgas Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri (VOP) peadirigent järgnevaks neljaks aastaks.

Määratud tähtajaks jõudis valimisi korraldavate valijameesteni ühe kandidaadi võimalik nägemus VOPi tulevikust. Viimase valimistevahelise perioodi VOPi peadirigendina toimetanud Bert Langeler sõnastas oma ideed senitehtu edasiarendusena. Missiooni ja eesmärkide kõrval on kirjas ka konkreetne tegevusplaan aastate lõikes.

Bert Langeler: “Enne uuele perioodiele vastu vaatamist tahan tänada kõiki neid kaasteelisi, kolleege, orkestrante, kes on mind usaldanud ja toetanud. Neli aastat tagasi tehtud plaanide realiseerumise eest on põhjust olla tänulik kogu tänasele meeskonnale. Minu siiras tänu dirigentidele Hando Põldmäe ja Ott Kask ning orkestri senisele direktorile ja dirigendile Valdo Rüütelmaa ja orkestrivanemale Triin Viljus”

1965. asutatasutatud seminarorkestri eesmärgiks on olnud Eesti puhkpillimuusika edendamine orkestrijuhtide täiendõppe-kontserttegevuse kaudu. Orkestri seminar-kogunemistel tutvutakse kaasaegse puhkpillimuusika repertuaariga ja omandatakse uusi orkestritöö kogemusi.

Bert Langeleri valimislubadused:

∙ Laiendada koostööd dirigentide, õpetajate, pedagoogide ja akadeemilise taseme
puhkpillimuusika üliõpilastega.
∙ Tutvustada ja esitada sümfoonilist puhkpillirepertuaari, samas tegelda ka
võimalikult paljudes stiilides ja erineva raskusastmega puhkpillimuusikaga.
∙ Pakkuda taseme tõstmise võimalusi erinevate orkestrikoosseisudele.
∙ Esitada võimalikult mitmekesist repertuaari, nii Eesti kui ka maailma
puhkpillimuusikast.
∙ Korraldada 2-3-päevaseid laagreid erinevates kohtades üle Eesti.
∙ Teha koostööd kohalike orkestritega.
∙ Tõhustada koostööd dirigentide, heliloojate ja külalislektoritega (ka välismaalt).
∙ Korraldada metoodikakursuseid külalisspetsialistide osavõtul.
∙ Osaleda laulupeo ettevalmistuse seminaridel.
∙ Süvendada koostööd Eesti muusika(kõrg)koolidega.
∙ Innustada noort põlvkonda rohkem puhkpillimuusikaga tegelema.
∙ Toetada noorte dirigentide tegevust.
∙ Süvendada kohalikke puhkpilliorkestrite ja kutseliste orkestrite koostööd.
∙ Teha koostööd solistidega Eestist ja välismaalt.
∙ Korraldada rahvusvahelisi kontsertreise.
∙ Tugineda oma valdkonna kultuurilisele õppekeskkonnale. Kasutada
igapäevatöös „Parimaid kogemusi“.

Bert Langeler sai VOPi suurkogult volitused orkestrile uue juhtkonna moodustamise läbirääkimisteks. Järgmiseks neljaks aastaks loodav meeskond ootab heakskiitmist järgmisel VOPi kogunemisel.

Järgmine VOPi seminar-laager toimub 3.-4. veebruar 2018 Põltsamaal. Osalemisest teatamiseks võimalus Allevents kaudu.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/vopi-peadirigendina-bert-langeler/