Tagasi Autorid / heliloojad / arranžeerijad-le

Tõnu Soosõrv

Tõnu Soosõrv

Tõnu Soosõrv, Märjamaa Muusika-ja Kunstikooli vaskpilliõpetaja alates 1998. a

Pikk ja põhjalik haridustee

Tõnu Soosõrv on Tallinna 20. Keskkooli (Praegu Tallinna Ühisgümnaasium) vilistlane, kes üldhariduse omandamise kõrval õppis 1959-1964 Tallinna Laste Muusikakoolis trombooni erialal. Järgnesid õpingud Tallinna Muusikakoolis, (praegu G. Otsa nim Tallinna Muusikakool) trombooni erialal. Edasi lihvis Tõnu oma oskusi Moskva Riiklikus Gnessinite nim Muusika-pedagoogilises Instituudis (kaugõppes) trombooni erialal. Diplomiga omistati talle orkestri solisti, pedagoogi ja puhkpilliorkestri dirigendi kvalifikatsioon. Õpingute ajast pärineb T. Soosõrval huvi tromboonimängu metoodika ja eesti puhkpillimängu ajaloo vastu. Diplomireferaadi kirjutas ta teemal “K istorii kulturõ duhovõh instrumentov v Estonii“, selle maht ilma lisadeta oli 142 masinkirja lehekülge. Magister artium muusikateaduse erialal on Tõnu Soosõrval kaitstud 2004. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna magistrantuuris (magistriteema “Hingamine tromboonimängul: erinevad teooriad ja nende analüüs. Vaskpillimängu õpetamise hetkeseis Eesti muusikakoolides”).

Tuntud trombonist ja õpetaja

Peale sõjaväeteenistust töötas Tõnu Soosõrv õpingute kõrval vaskpilliõpetajana ja orkestrijuhina Tallinna 21. Keskkoolis ja vaskpilliõpetaja ja abidirigendina J. Tombi nim Kultuuripalee (praegu Salme Kultuurikeskus) Noorte Puhkpilliorkestri juures.

Alates 1972. aastast asus T. Soosõrv tööle ENSV Televisiooni- ja raadiokomitee
sümfooniaorkestrisse (praegu ERSO) tromboonimängijana, kus töötas kuni väljateenitud aastate pensionile siirdumiseni 1998. a. Paralleelselt orkestranditööga töötas ta trombooni ja tuuba õpetajana G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis 1973-2004, millal lahkus seoses õppekava reorganiseerimisega ja koormuse olulise vähenemisega. 2008. aastal asus uuesti tööle G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis trombooni eriala õpetajana. Põhitöö kõrvalt juhatab alates 1999. a Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestrit.

Alates 1998. a asus Tõnu Soosõrv tööle Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis vaskpilliõpetajana. On töötanud õpetajana ka Saue Muusikakoolis ja lepinguliselt Maardu Muusika- ja kunstikooli juures asuva Maardu linna puhkpilliorkestri juures. Väljaspool tööd juhatab alates 1999. a Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestrit.
Lektori ja õpetajana osales esimesed 20 aastat Põltsamaa Noorte Puhkpillimängijate Suvekoolis, hulk aastaid Nõmme Pasunapäevadel jm. Lühiajaliselt on T. Soosõrv lugenud vaskpillimängu metoodikat ja õpetanud trombooni ka Tallinna Pedagoogikaülikoolis.

2002. aastal omistas riiklik atesteerimiskomisjon Tõnu Soosõrvale kutseõpetaja-metoodiku ametijärgu.
Käesoleval ajal töötab T. Soosõrv jätkuvalt G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis ja Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis.


Tõnu Soosõrva seni ilmunud publikatsioonid

  • Hingamine puhkpillimängul – TPÜ kirjastus, Tallinn 2003.
  • Tromboonimängust ja selle õpetamisest – TPÜ kirjastus, Tallinn 2003.
  • Professionaalse puhkpillimängu tekkimisest ja kujunemisest Eestis – Rmt.: TPÜ Kultuuriloost noorteadlaste pilguga I. TPÜ kirjastus, Tallinn 2003, lk 98-110.
  • Trombooniaabits – Eesti Muusikakoolide Liidu kergväljaanne, Tallinn 2007.
  • Eesti Vaskpilliõpetajad – Talmar & Põhi, Tallinn 2016.
  • Eesti vaskpillimängu õpetamise lugu – MTÜ Puhkpillimuusika Koda, Tallinn 2019
  • Pasunapoiss Helmut Orusaar – MTÜ Puhkpillimuusika Koda, Tallinn 2023

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/kogukond/heliloojad-arranzeerijad/tonu-soosorv/