VOPi peadirigendina jätkab Bert Langeler

Bert Langeler 2017 Valga

VOPi peadirigent Bert Langeler Valgas 2017 november

18. novembril valiti Valgas Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri (VOP) peadirigent järgnevaks neljaks aastaks.

Määratud tähtajaks jõudis valimisi korraldavate valijameesteni ühe kandidaadi võimalik nägemus VOPi tulevikust. Viimase valimistevahelise perioodi VOPi peadirigendina toimetanud Bert Langeler sõnastas oma ideed senitehtu edasiarendusena. Missiooni ja eesmärkide kõrval on kirjas ka konkreetne tegevusplaan aastate lõikes.

Bert Langeler: “Enne uuele perioodiele vastu vaatamist tahan tänada kõiki neid kaasteelisi, kolleege, orkestrante, kes on mind usaldanud ja toetanud. Neli aastat tagasi tehtud plaanide realiseerumise eest on põhjust olla tänulik kogu tänasele meeskonnale. Minu siiras tänu dirigentidele Hando Põldmäe ja Ott Kask ning orkestri senisele direktorile ja dirigendile Valdo Rüütelmaa ja orkestrivanemale Triin Viljus”

1965. asutatasutatud seminarorkestri eesmärgiks on olnud Eesti puhkpillimuusika edendamine orkestrijuhtide täiendõppe-kontserttegevuse kaudu. Orkestri seminar-kogunemistel tutvutakse kaasaegse puhkpillimuusika repertuaariga ja omandatakse uusi orkestritöö kogemusi.

Bert Langeleri valimislubadused:

∙ Laiendada koostööd dirigentide, õpetajate, pedagoogide ja akadeemilise taseme
puhkpillimuusika üliõpilastega.
∙ Tutvustada ja esitada sümfoonilist puhkpillirepertuaari, samas tegelda ka
võimalikult paljudes stiilides ja erineva raskusastmega puhkpillimuusikaga.
∙ Pakkuda taseme tõstmise võimalusi erinevate orkestrikoosseisudele.
∙ Esitada võimalikult mitmekesist repertuaari, nii Eesti kui ka maailma
puhkpillimuusikast.
∙ Korraldada 2-3-päevaseid laagreid erinevates kohtades üle Eesti.
∙ Teha koostööd kohalike orkestritega.
∙ Tõhustada koostööd dirigentide, heliloojate ja külalislektoritega (ka välismaalt).
∙ Korraldada metoodikakursuseid külalisspetsialistide osavõtul.
∙ Osaleda laulupeo ettevalmistuse seminaridel.
∙ Süvendada koostööd Eesti muusika(kõrg)koolidega.
∙ Innustada noort põlvkonda rohkem puhkpillimuusikaga tegelema.
∙ Toetada noorte dirigentide tegevust.
∙ Süvendada kohalikke puhkpilliorkestrite ja kutseliste orkestrite koostööd.
∙ Teha koostööd solistidega Eestist ja välismaalt.
∙ Korraldada rahvusvahelisi kontsertreise.
∙ Tugineda oma valdkonna kultuurilisele õppekeskkonnale. Kasutada
igapäevatöös „Parimaid kogemusi“.

Bert Langeler sai VOPi suurkogult volitused orkestrile uue juhtkonna moodustamise läbirääkimisteks. Järgmiseks neljaks aastaks loodav meeskond ootab heakskiitmist järgmisel VOPi kogunemisel.

Järgmine VOPi seminar-laager toimub 3.-4. veebruar 2018 Põltsamaal. Osalemisest teatamiseks võimalus Allevents kaudu.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/vopi-peadirigendina-bert-langeler/

“Flicorno d’Oro” konkursile registreerumiseks jäänud vaid nädal

Riva-del-Garda

22.-25. märtsil 2018 toimub Riva del Gardas (Itaalia) 20ndat korda rahvusvaheline puhkpilliorkestrite konkurss “Flicorno d’Oro”. Konkursile registreerumine lõppeb 15. novembril.

“Flicorno d’Oro” konkursile on oodatud kõik puhkpilliorkestrid olenemata mängijate arvust. Konkurss toimub viis erinevas kategooriats: Excellence, Superior, esimene, teine ​​ja kolmas kategooria.

Hinnatakse kahe teose ettekannet, millest üks tuleb valida kohustuslike teoste nimekirjast.

Hetk konkursi eel (foto “Flicorno d’Oro” ametlikult kodulehelt)

Rahvusvaheliselt tunnustatud muusikaekspertidest moodustatud žürii hindab järgmisi kriteeriume: häälestus, orkestrikõla kvaliteet ja häälte tasakaal, artikulatsiooni tehniline täpsus, rütmiline täpsus ja ansamblis mängimine, esituse dünaamika ja fraaside interpreteerimine.

Igas kategoorias võidakse välja anda kolm auhinda (esimene, teine ​​ja kolmas koht); kõrgeima punktisummaga orkestrile antakse üle prestiižne “Flicorno d’Oro” karikas.

Ott Kask: “Olen ise osalenud selle konkursil. Soovitan!”


Konkursi ingliskeelsele koduleheküljele http://www.flicornodoro.it/home-en/

Vaata 4 min videokokkuvõtet eelmisest konkursist https://youtu.be/gOPx4cSa0zE

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/flicorno-2018/

Kaitsevägi otsib 100. juubeliks rivimarssi

Tühi noodipaber pliiatsigaEesti Kaitsevägi kuulutab välja konkursi riigi ja kaitseväe 100. aastapäevaks uute rivimarsside leidmiseks.

Konkursil on oodatud osalema kõik heliloojad.

Teose esitamise tähtaeg on 15. detsember 2017, lõppvalikusse pääsenud marsid ja nende autorid avalikustatakse 20. detsembril 2017. Konkursi tulemused ja žürii otsus kuulutatakse välja 2. veebruaril 2018 toimuval Tartu Rahu 98. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel. Võiduteosed kõlavad esmaettekandes vabariigi 100. aastapäeva paraadil 24. veebruaril 2018.

Marss peab olema arranžeeritud puhkpilliorkestri koosseisule ning esitatud täiskomplektina marsi partituur ja orkestrihääled, teose maksimaalne pikkus on kuni 4 minutit.

Konkursil osalemiseks tuleb marsi noodid saata e-posti teel hiljemalt 15. detsembriks 2017 aadressile peeter.saan@mil.ee. Marss ei tohi olla avalikustatud või avalikult esitatud enne 20. detsembrit 2017.

Kolme parimat premeeritakse rahalise auhinnaga: esikoht saab 4000, teine koht 2000 ja kolmas 1000 eurot.

Teoste hindamiseks on moodustatud 8-liikmeline rahvusvaheline žürii, mille esimees on Rene Eespere. Žüriisse kuuluvad muuhulgas ka kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ja kaitseväe orkestri ülem kolonelleitnant Peeter Saan.

Lisainfo: kolonelleitnant Peeter Saan, 5109373, peeter.saan@mil.ee


Info allikas: EESTI KAITSEVÄE veebileht

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/rivimarsi-konkurss/

Võimalus lihvida tasuta oma dirigeerimise oskusi

Heino Elleri nim Tartu Muusikakool kutsub osalema dirigentide täienduskoolitusele.

Koolituse kulud  kaetakse Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ vahenditest.

Risto Joost

Dirigeerimine iseenesest on nii lai teema, et isegi kui terve elu õppida, ei jõua soovitud teadmisteni.

Oma kogemusi jagavad:

Janis Purinš – Läti Muusikaakadeemia puhkpilliorkestri dirigeerimise osakonna juhataja

Janis Purinš

Janis Purinš – Läti Muusikaakadeemia puhkpilliorkestri dirigeerimise osakonna juhataja, mitmete Läti puhkpilliorkestrite dirigent ja festivalide korraldaja, Balti Noorte Puhkpilliorkestri organiseerija.

 

 

Priit Sonn

Priit Sonn

Priit Sonn – Elleri Muusikakooli vaskpilliõpetaja, orkestri- ja ansamblijuht, mitme orkestri dirigent.

 

 

 

 

Koolitus toimub kahe intensiivse tsüklina 3.-4. november, 24.-25. november.

Koolitusel töövormideks on teoreetilised loengud, kollokviumid, töö kontsertmeistriga ja töö orkestriga.

 

Registreerumine kuni 1. novembrini.

KIIRUSTA REGISTREERUMISEGA!

Rühma suurus on piiratud.

Täpsem informatsioon koolituse kohta: Virge Prank-Vijard virge.prank-vijard@tmk.ee


Koolituse kulud  kaetakse Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ vahenditest.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/dirigeerimise-koolitus/

Eesti Vabariik 100 piduliku marsi konkurss

Foto: Pexels

Foto: Pexels

Konkursi auhinnafond – Port Artur Grupp paneb auhinnafondiks välja 10 000 eurotVõitjale 6000 eurot, teisele kohale 3000 eurot ja kolmandale 1000 eurot.

Konkursi tähtaega on pikendatud kuni 24. november 2017.

Võistlusel on oodatud osalema kõik heliloojad. Võiduteosest võiks saada järgmine Eesti sümbolteos.Teose pikkus: 3-6 minutit.

Teose esmane esituskoosseis: sümfooniaorkester koosseisus keelpillid (7,6,5,4,3 pulti), flööt 2, oboe 2, klarnet 2, fagott 2 (võimalik ka 2. mängija pillivahetus pikolo, inglissarve, bassklarneti ja kontrafagotiga),
metsasarv 4, trompet 3, tromboon 3 tuuba, löökpillid (timpan +3mängijat).
Võitja kohustub kirjutama seade puhkpilliorkestrile.
Partituuri esitamise tähtaega on pikendatud kuni 24. november 2017
Žürii: Neeme Järvi, Märt-Matis Lill, Peeter Saan, Pasi Lyytikäinen (Soome), Alex Freeman (USA), Viljo Vetik ja Kristjan Hallik.

Kontaktinformatsioon:
Palume märkida kontaktiks:
Eesti Heliloojate Liit
Lauteri 7C, 10145, Tallinn
heliloojate.liit@gmail.com

Kontaktisikuks võib märkida:
Mari-Liis Rebane
mariliis@helilooja.ee
+372 56 500 688

NB! Partituurid palume saata postiga, millel on märksõna ning kontaktandmed lisada eraldi ümbrikus.

Kontaktid, kelle käest saab konkursi infot – Eesti Heliloojate Liit, kontaktisik Mari-Liis Rebane (mariliis@helilooja.ee)

Marsi esmaesitlus toimuks 23. veebruaril 2017

Allikas www.ev100.ee

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/160-2/