Kuidas toetada?

MTÜ Puhkpillimuusika Koda tegevuse majandamine

MTÜ Puhkpillimuusika Koda oma eesmärkide täitmiseks ja põhikirjaliste tegevuste läbiviimiseks kogub vahendeid liikmemaksudest ja annetustest,  sihtotstarbelistest toetustest ja suuremate projektide läbiviimiseks projektirahastustest.


MTÜ Puhkpillimuusika Koda arveldusteks on Teil võimalik toimida järgnevatel viisidel:

– Maksekeskuse kaudu Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Krediidipank, LHV) Tasumine toimub väljaspool Puhkpillmuusika Koja kodulehekülge turvalises maksekeskkonnas, mida vahendab Maksekeskus AS. Puhkpillimuusika Kojal puudub ligipääs Teie panga andmetele.

– panga ülekandega MTÜ Puhkpillimuusika Koda AS SEB Pank Eesti arvelduskontole EE181010220265158224.

MTÜ Puhkpillimuusika Koda arveldusvaluutaks on euro (€).

Makselingi kaudu Puhkpillimuusika Kojale tehtud makse tühistamine

Makselingi kaudu ekslikult tehtud ülekandest tuleb raha tagastuse taotlemiseks  viivitamatult informeerida Puhkpillimuusika Koja juhatust .

Selleks täitke juuresolev vorm

[contact-form to=”info@pmkoda.ee” subject=”Makse tühistamise taotlus”][contact-field label=”Tehtud makse tühistamist taotleja nimi” type=”name” required=”1″][contact-field label=”E-post” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Telefonikontakt” type=”name”][contact-field label=”Tühistamise taotluse selgitus” type=”textarea”][/contact-form]


Täiendava info tarvis kontakt:

Harry Illak

harry@pmkoda.ee

mob (+372) 5185 052

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/toetused/

Eraisiku liikmeks astumine

Eraisiku liikmeks astumine Puhkpillimuusika Koja (PMK) liikmeks saamise eelduseks on liikmekandidaadi sellekohane soov ja valmidus panustada PMK tegevuse toetamisse minimaalselt liikme aastamaksu tasumisega. PMK liikme õigused ja kohustused on kirjeldatud PMK liikme statuudis. Liikmemaksu suuruse järgmiseks aastaks kinnitab PMK liikmetest suurkogu. Kuni esimese PMK liikmete suurkoguni on juhatuse poolt määratud liikmemaksuks 25,00 € (vt PMK …

Annetustoetus

Puhkpillimuusika Koda on Eesti Äriregistris registreeritud mittetulunduslik ühing. Selleks, et mõistlikes piirides liikmemaksude juures ellu viia oma seatud eesmärke, otsib Puhkpillimuusika Koda toetavaid partnereid. Kogutavate vahendite toel on korraldatav välisõppejõudude ja -lektorite kutsumine koolitusteks Eestisse, silmapaistvate õpilaste õpingute toetamine välismaal, heliloojatelt uudisloomingu tellimine ja arranžeerimine puhkpillikoosseisudele, konkursside ja festivalide korraldamine, õppematerjali kirjastamine. MTÜ Puhkpillimuusika Koda …

Arveldamise alused

MTÜ Puhkpillimuusika Koda arvelduse viis: Panga ülekandega MTÜ Puhkpillimuusika Koda AS SEB Pank Eesti arvelduskontole EE181010220265158224. MTÜ Puhkpillimuusika Koda arveldused toimuvad eurodes (€). Täiendava info tarvis kontakt: Harry Illak harry@pmkoda.ee