Tagasi Kuidas toetada?-le

Annetustoetus

Puhkpillimuusika Koda on Eesti Äriregistris registreeritud mittetulunduslik ühing. Selleks, et mõistlikes piirides liikmemaksude juures ellu viia oma seatud eesmärke, otsib Puhkpillimuusika Koda toetavaid partnereid. Kogutavate vahendite toel on korraldatav välisõppejõudude ja -lektorite kutsumine koolitusteks Eestisse, silmapaistvate õpilaste õpingute toetamine välismaal, heliloojatelt uudisloomingu tellimine ja arranžeerimine puhkpillikoosseisudele, konkursside ja festivalide korraldamine, õppematerjali kirjastamine.

MTÜ Puhkpillimuusika Koda lähtub ANNETUSTE KOGUMISE HEA TAVA PÕHIMÕTETEST.

Kutsume üles valima võimaluse piires annetus-summa puhkpillimuusika valdkonna toetuseks. Toetajatega võtame ühendust, et saada lisateavet.

MTÜ Puhkpillimuusika Koda arvelidamise alused on kirjeldatud siin. 

Puhkpillimuusika Koja TOETAJA

Toetus 100 €

  • TOETAJATE nimekiri avaldatakse Puhkpillimuusika Koja suurkogu publitseeritavates materjalides.

 


Puhkpillimuusika Koja TOETUSFONDI LIIGE

Toetus 500 €

  • TOETUSFONDI LIIKMETE nimekiri avaldatakse Puhkpillimuusika Koja suurkogu publitseeritavates materjalides.
  • TOETUSFONDI LIIKMETE nimekiri lisatakse kõigi Puhkpillimuusika Koja Toetusfondi toel toimuvate ettevõtmiste matejalide juurde ja avaldatkse Puhkpillikuusika Koja kodulehel.

Puhkpillimuusika koja TOETUSFONDI SPONSOR

Toetus 1000 €

  • TOETUSFONDI SPONSORITE nimekiri koos logodega avaldatakse Puhkpillimuusika Koja suurkogu publitseeritavates materjalides.
  • TOETUSFONDI SPONSORITE nimekiri koos logodega lisatakse kõigi Puhkpillimuusika Koja Toetusfondi toel toimuvate ettevõtmiste matejalide juurde ja avaldatkse Puhkpillikuusika Koja kodulehel.

Puhkpillimuusika Koja TOETUSFONDI SUURSPONSOR

Toetus 5000 €

  • TOETUSFONDI SUURSPONSORITE logod on suurendatult kõigi Puhkpillimuusika Koja ilmuvate materjalide osaks. Sõlmitakse sponsorlusleping 3 aastaks, kus täpsustatakse täiendavad esitluse tingimused.

 Puhkpillimuusika Koja TOETUSFONDI KULDSPONSOR

Toetus üle 7500 €

  • Eraldi esiletõstmine vastavalt TOETUSFONDI KULDSPONSORI poolt sponsorlepingus täiendavalt sätestatud tingimustele. Sponsorleping sõlmitakse 5 aastaks.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/toetused/annetustoetus/